REGULAMIN

  1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń oraz dostępu do innych usług świadczonych na stronach serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod adresem https://www.bialskachata.pl, zwanego dalej Serwisem.
  2. Serwis jest wyłącznie pośrednikiem kojarzącym strony transakcji.
  3. Serwis nie jest w stanie zapewnić wiarygodności kontrahentów oraz ich działania w dobrej wierze, dlatego też wszelkie czynności związane z transakcjami wykonywane są na własne ryzyko.
  4. Serwis nie bierze udziału w sporach, nieporozumieniach – a tym bardziej innych czynnościach prawnych z tym związanych – powstałych między użytkownikami serwisu.
  5. Za zamieszczane ogłoszenia oraz inne treści odpowiedzialność ponoszą użytkownicy je publikujący i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi dany użytkownik.
  6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez informowania użytkowników, aktualna wersja jest dostępna na łamach Serwisu.
  7. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń i innych treści w Serwisie o treści niezgodnej z obowiązującym prawem, reklamujących konkurencyjny portal w stosunku do Serwisu, ogólnie obraźliwych i niemoralnych. Dodatkowo serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia, edytowania zmiany kategorii wyświetlanego ogłoszenia, oraz do usunięcia lub tymczasowego zakazania dostępu do Serwisu danego adresu IP, z którego korzystał użytkownik, bez podania przyczyny.
  8. Zamieszczenie ogłoszenia lub innych treści na łamach Serwisu równoznaczne jest z akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika a także z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, oraz danych pobranych przez przeglądarkę (adres IP komputera, nazwa i wersja używanej przeglądarki i systemu operacyjnego) w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych” oraz „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu.
  9. Zabroniony jest SPAM tj. dodawania tego samego ogłoszenia w kilku kategoriach. W takich przypadkach zastosowanie będzie miał punkt 7 REGULAMINU.
  10. Wysokość opłat za płatne usługi podana jest w Cenniku.

Zaloguj się


Zarejestruj się


Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.